Välj ett klimatsmart uppvärmningsalternativ

Det finns många val du kan göra i vardagen som bidrar till en bättre miljö. Du sparar energi genom att välja miljövänliga alternativ vad det än handlar om. I den här artikeln kan du läsa om frånluftsvärmepumpar och varför de är ett klimatsmart alternativ när det kommer till hur du värmer upp ditt hus.

Att bidra till en bättre miljö handlar på det stora hela om att du gör många små förändringar i ditt liv. Du äter mindre rött kött, källsorterar, åker kollektivt om du kan och så vidare. Sen finns det också en del större förändringar du kan göra. Till dem hör att du funderar över hur du värmer upp ditt hem. Att byta uppvärmningsalternativ kan nämligen innebära att du gör en insats för miljön samtidigt som du också sparar pengar. Ett av de bättre alternativen är att byta till en frånluftsvärmepump, vilket både är billigt och bra för miljön.

Frånluftsvärmepump är ett klimatsmart och billigt alternativ

värmepumpAtt handla ekologiskt, källsortera och kompostera är några exempel på miljöåtgärder som blivit väl förankrade. Däremot kanske det var längre tid sedan du funderade över hur du värmer upp ditt hem. Det upplevs trots allt som en lite större åtgärd, plus att fler tänker med plånboken när det handlar om uppvärmning. Frånluftsvärmepumpen råkar vara en uppvärmningsmetod som kombinerar det bästa av två världar. Den är miljövänlig samtidigt som den också är billig. Enligt Svenska Dagbladet kan du spara in upp till 25 procent av dina elkostnader på att byta till luftvärmepump. Det betyder att du ganska snabbt kommer att tjäna tillbaka vad det kostade att köpa pumpen. I de flesta fall tjänas den initiala investeringen in på bara några år.

Hur fungerar en frånluftsvärmepump?

En frånluftsvärmepump fungerar enkelt uttryckt som så att den återvinner värme från luft som är påväg att lämna huset via ventilationen. En av de stora fördelarna med detta, bortsett från de ekonomiska och miljömässiga, är att detta leder till att du får en väldigt jämn inomhustemperatur året om. Dock är det bra om du bor relativt rymligt eftersom pumpen då har mer luft att återvinna.