Allemansrätten – dessa rättigheter har du

I Sverige har vi stora naturområden som skriker efter vår uppmärksamhet och vi vill inget annat än besöka den. Som tur är har vi allemansrätten som gör det möjligt för oss att vistas i naturen – så länge vi tar hand om den. 

I Sverige har vi allemansrätten som ger dig möjlighet att vistas privat mark så länge du följer vissa regler. Exempelvis kan du campa, plocka bär och växter, cykla och elda men det som är viktigt är att du följer reglerna för att bevara naturen och inte göra någon skada, utan det ska vara lika fint när du går som när du kom. 

Vad du behöver tänka på 

När du är ute på sjön och ska förtöja båten får du göra detta på all mark som inte är i direkt anknytning till ett hus, d.v.s. en tomt. Anledningen till att denna regel finns är för att du inte ska kunna störa markägare och boende med din vistelse. Det finns ingen regel om hur många meter det handlar om, utan tänk bara på att du inte ska störa boenden. 

Hundar är såklart välkomna tillsammans med oss i naturen men det finns några direktiv att följa. Mellan 1 mars och 20 augusti är det extra viktigt för dig som hundägare att hålla koll på din fyrbenta kompis. Djurlivet är rikare under den här perioden och du får inte låta din hund jaga vilda djur. Koppeltvång är ingen lag i Sverige men din hund får endast gå lös om den är extremt väldresserad och bara några få meter ifrån dig som mest. 

En längre vistelse i naturen som behöver övernattning får såklart göras i naturen. Camping är tillåtet under några nätter och i mindre sällskap. Om det är fler tält än tre behövs tillstånd från markägaren. Det viktigaste är att naturen är intakt när ni lämnar platsen. 

Att cykla i naturen är för många en träningsform eller en eftermiddagsaktivitet med familjen och det får du göra tack vare allemansrätten. Även här gäller det att inte förstöra naturen när du framför ditt fordon så tänk på att inte cykla där det odlas växter eller grödor, på mjuka stigar eller ömtålig mark. 

Allemansrätten är fantastisk och det gör att vi kan med gott samvete bevara naturen och samtidigt uppleva varje del av den. Om du vill veta mer om hur du kan vara en bra gäst i naturen kan du besöka naturvårdsverket.se och läsa mer.