Ändra dina vanor för en grön framtid

Vad kan du göra för att öka mänsklighetens chanser att få uppleva en hållbar värld i framtiden? En hel del, både stora och små saker. I den här artikeln får du tips om hur du kan se över ditt hushålls energiförbrukning och andra förändringar du kan göra för att minska ditt klimatavtryck.

acSom tur är behöver det inte vara någon stor uppoffring att leva mer miljövänligt. Faktum är att vissa insatser till och med gagnar dig, här och nu (alla gagnas förstås på lång sikt av att ta hänsyn till miljön). Om du bor i hus kan en sådan insats vara att du funderar över och byter din uppvärmningsmetod. Ett bra alternativ är att byta till en luftvärmepump, vilket är särskilt gynnsamt om ditt hus just nu värms upp med direktverkande el. Det är dock viktigt att du byter till en värmepump som klarar av nordiskt klimat. Ett av de bästa märkena för svenska väderförhållanden är Panasonic värmepumpar, de klarar av kyla på ett bättre sätt än många andra märken. En värmepump från Panasonic kan också sänka dina månadskostnader.

Sänk energikostnaden med upp till en fjärdedel

Enligt Svenska Dagbladet kan du som byter till en värmepump sänka dina energikostnader med upp till 25%. Det innebär i sin tur förstås att du också sänkt din energikonsumtion ordentligt. Tänk dig själv vilken enorm skillnad det skulle göra om alla i hela Sverige sänkte sin energikonsumtion i samma utsträckning. Det skulle ta Sverige en bra bit på vägen i att bidra till att EU uppnår sina klimatmål.

EU:s klimatmål: minska utsläppen till 2030

EU:s klimatmål går ut på att de samlade utsläppen från EUs medlemsländer ska sänkas med 40 procent fram till 2030. Fram till 2050 är målet att unionens utsläpp av växthusgaser ska ha sänkts med någonstans mellan 80-95 procent. För att målet ska uppnås krävs det att de flesta som bor i Europa ställer om sina liv till att leva mer miljövänligt. Många känner en begriplig oro inför omställningen.

Måste livet nödvändigtvis bli tråkigare när du lever mer miljövänligt?

cykelOrdet ”spara” får nog knappast de flesta att tänka att saker och ting kommer att bli roligare. Detsamma gäller när det handlar om att spara in på din miljöpåverkan. Som SVT Nyheter skriver kan det dock till och med vara roligare att leva sparsamt. De tar som exempel att ropa hem något på auktion, eller att hitta något sällsynt fynd i en second-handbutik.

Ytterligare några tips på hur du kan leva mer miljövänligt:

  • Ändra dina resvanor – Låt bilen stå och ta cykeln eller gå oftare. Om du ska resa utomlands sträva efter att välja resmål som du kan resa till med tåg.
  • Skaffa diskmaskin? – Det känns inte helt självklart men faktum är att en diskmaskin i genomsnitt förbrukar mindre vatten för en disk än om du diskar för hand.
  • Minska ditt matsvinn – Var mer noggrann med att planera vad du ska äta under veckorna. Se till att äta upp allt som du köper. I Sverige slängs varje år enorma mängder mat.