Hur du bidrar till en bättre planet

Det är viktigare än någonsin att vara medveten om planetens klimatförändringar. Den globala uppvärmningen resulterar i att glaciärer smälter, havsnivån höjs, antalet översvämningar och höga temperaturer ökar. Vad orsakar klimatförändringar och hur kan vi hjälpas åt för att minimera förändringarna?

Under människans livstid har levnadsvanor och efterfrågningar förändrats. Jordbruk levererar mejerier, olja ska levereras för att skapa bränsle till fordon och kött transporteras från slakterier. Dessa efterfrågningar har genererat ett produktionsflöde som orsakar utsläpp och dessa bidrar till en förstärkt växthuseffekt. 

Vad är växthuseffekten? 

Runt jorden finns ett naturligt täcke av gaser för att hålla en bra temperatur på jorden, för att människor, växter och djur ska kunna leva här utan att det blir för kallt. Det här täcket består främst av vattenånga och koldioxid men också av metan och dikväveoxid. Dessa gaser i en rimlig mängd är som nämnt behövligt för jorden men det som har hänt är att det har blivit en förhöjd växthuseffekt som har ökat medeltemperaturen på jorden.

Den förhöjda växthuseffekten har bidragit till att glaciärer smälter, havsnivån höjs och extrema temperaturer uppnås. Detta resulterar i att djurliv dör ut och ekosystemet hamnar i obalans. Innan det är för sent måste mänskligheten ta sitt ansvar och börja leva mer klimatsmart för att reversera klimatförändringarna. Om det fortsätter gå åt fel håll kommer det ge stora konsekvenser. 

Vårt ansvar

Små ändringar i din vardag kommer att resultera i att efterfrågningar på mindre miljövänliga produkter och tjänster minskar och produktionsflöden kan alterneras till det bättre. Det finns många saker du kan göra som individ för att bidra till ett bättre klimat

  • Se över dina matinköp och välj klimatsmarta produkter
  • Minska transportsträckor med fordon som använder fossila bränslen
  • Handla möbler, kläder och andra attiraljer second hand 
  • Låt inte vattnet rinna medans du tvålar in dig eller borstar tänderna
  • Försök eliminera matsvinnet hemma och ta vara på all mat