Ta hand om din fritidsbåt

Om du äger en fritidsbåt känner du säkert till hur viktigt det är att ta väl hand om den för att förlänga båtens livslängd. En god vinterförvaring är av stor vikt, inklusive båtpresenning under den tid som båten står på land. Det finns också andra alternativ du kan välja mellan för att undvika negativ miljöpåverkan.

Med en effektiv båtpresenning som täcklösning kan du skydda din fritidsbåt mot väderväxlingar och yttre påfrestningar. Här hittar du en lång rad varianter i olika material, modeller och storlekar. Med en mångårig expertis vet Hallbyggarna Jonsereds hur professionella presenningar bör framställas för att vara rejäla, slitstarka, flexibla och ha mycket lång livslängd.

God vinterförvaring för båten

När du förvarar båten på land bör den täckas med en hållbar båtpresenning som skyddar den mot väder och vind. Ett ökande problem i Vaxholms skärgård är fritidsbåtar som har lämnats vind för våg. Detta leder till att båtarna med tiden förstörs och blir till vrak, ett ökande problem ute i skärgården. Även om en fritidsbåt är byggd för att hålla för användning ute på sjön så bryts den så småningom ner om den inte skyddas ordentligt mot vår nordiska väderlek. Årstidernas rusk kan orsaka rost och skador på båten och gör att den kräver både en båtpresenning och ett skyddsöverdrag till motorn.

Bottenmålning och miljögifter

Det är vanligt att djur och alger sätter sig på båtens undersida efter ett tag, vilket kan innebära nackdelar om du inte gör något åt saken.

  • Påväxten gör så att båten går långsammare och bränsleförbrukningen blir högre.
  • För att undvika detta kan du bottenmåla båten, vilket dock kan medföra nya problem då bottenfärg kan vara giftig för livet i sjön.
  • Miljögifterna i bottenfärgen benämns biocider och de hindrar levande organismer från att fästa sig och växa på båtbotten.

Allt fler båtägare har dock uppmärksammat problemen och efterfrågar nu bottenfärg utan miljögifter. Många båtklubbar har även valt att införa totalförbud mot bottenfärger.

Alternativ till bottenmålning

Hanteringen av giftiga bottenfärger är inte bara ett problem för det marina livet, det kan också innebära hälsoproblem för båtägaren som måste måla, hantera och ta bort giftfärger från båtens undersida. Att använda någon av de billiga och giftfria alternativa metoder som finns blir därför allt mer populärt. Du kan exempelvis ge din båt en högtrycks- eller borsttvätt, vilket snabbt skapar en undersida fri från alger och djur. Det tar endast runt en kvart att borsttvätta båten om den ligger på mellan 20 till 25 fot i längd.

För att snabbt kunna åtgärda problem är det bra att hålla koll på när påväxten börjar etablera sig på båten. Det är också möjligt att använda sig av en ultraljudssändare som skickar ut ultraljudvågor längs med båtens skrov och hindrar djur från att fästa vid det. Du kan dock behöva stödtvätta trimplan och drev regelbundet. En annan metod är att dra upp båten på en trailer eller med en båtlift när den inte används. En skrovduk runt båten skapar också en syrefattig och mörk miljö där algerna inte trivs, och du kan enkelt spola rent duken på hösten.